REKISTERISELOSTE


Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Peltisepänliike K. Laine Oy
Raitalankatu 16
24260 Salo
Y-tunnus: 2163308-5
www.peltilaine.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Timo Laine
timo.laine@peltilaine.fi

Rekisterin nimi

Peltisepänliike K. Laine Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Peltisepänliike K. Laine Oy:n asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Peltisepänliike K. Laine Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Peltisepänliike K. Laine Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Peltisepänliike K. Laine Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Peltisepänliike K. Laine Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Peltisepänliike K. Laine Oy:n on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä rekisterinhoitajalle.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilaustiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja tuotetilauksien yhteydessä sekä Peltisepänliike K. Laine Oy:n järjestämien tilaisuuksien ja/tai kilpailujen yhteydessä.

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Peltisepänliike K. Laine Oy:n käytössä, paitsi Peltisepänliike K. Laine Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Peltisepänliike K. Laine Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Peltisepänliike K. Laine Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu ATK-järjestelmiin, jotka ovat huolellisesti suojattuja sekä verkon osalta kuin fyysisesti. Tietoihin pääsevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.